EU ja USA sopivat toistensa luomutodistusten hyväksymisestä BioFachissa

Monille BioFach messujen suurin uutinen – ja yllätys – oli EU:n ja USA:n sopimus luomutodistusten keskinäisestä hyväksymisestä. Käytännössä jo vuosia odotettu sopimus poistaa tarpeen erilliselle USDA / NOP sertifioinnille kun eurooppalaisia luomutuotteita viedään USA:an ja vastaavasti kun USA:laisia tuodaan Eurooppaan. Joitakin rajoituksia sopimukseen vielä on jäänyt. BioFachissa käymieni keskustelujen perusteella ymmärrän tilanteen näin:

  • Kasviperäisissä tuotteissa ainoa poikkeama on amerikkalaisten hyväksymät antibioottivalmisteet omenanviljelyssä, minkä takia USA:n luomuomenat eivät pääse EU:n markkinoille ilman eri tarkastusta. Muuten kasviperäiset luomutuotteet kulkevat molempiin suuntiin ilman rajoituksia.
  • Eläinperäisissä tuotteissa USA ei hyväksy antibioottien käyttöä luomutuotannossa lainkaan (ts USA:n standardi on eurooppalaista tiukempi), mistä syystä eurooppalaisten eläintuotteiden vieminen USA:an edelleen vaatii erillisen tarkastuksen.
  • EU-luomumerkki / USDA luomumerkki  voidaan merkitä pakkaukseen jo lähtömaassa. Muilta osin on tietenkin huomioitava, että elintarvikepakkausten merkintöjä koskeva lainsäädäntö ei ole sama, joten samoilla pakkauksilla ei tuotetta voi myydä molemmille markkinoille.
  • Sopimus koskee vain EU:ssa / USA:ssa sertifioituja luomutuotteita. Eli kolmannessa maassa tuotettu luomutuote voidaan viedä EU:n kautta USA:an tai USA:n kautta EU:uun, mutta ei EU-sertifioinnilla suoraan USA:an tai USDA sertifioinnilla suoraan EU:un. Esim. eteläamerikkalainen kahvintuottaja siis tarvitsee edelleen molemmat sertifioinnit.
Suomalaisten kannalta sopimuksella on merkitystä, koska aikaisemmin luomutuotteiden vieminen Suomesta USA:an on ollut USDA vaatimuksen takia useimmiten lähes mahdotonta. Kaiken kaikkiaan sopimuksella lienee enemmän merkitystä bulkkiraaka-ainekaupalle ja hintaerojen tasoittumiselle kuin kuluttajatuotteille ainakin alkuvaiheessa, mutta kattavaa analyysia sopimuksen vaikutuksista tuskin kukaan on vielä pystynyt tekemään. Toisaalta sekä EU:n että USA:n luomumarkinat ovat vahvasti tuontiriippuvaisia ja kattavat yhteensä yli 90% maailman 40 miljardin euron luomumarkinasta.
Aihetta koskevaa uutisointia ja lisätietoja alla.

 

A NEW PARTNERSHIP ON EU – US ORGANIC TRADE: NEW OPPORTUNITIES FOR EUROPEAN ORGANIC FARMERS AND FOOD PRODUCERS

EU and US agree on partnership on trade in organic products

U.S. Organic Industry Praises U.S.-EU Partnership in Organic Trade

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 126/2012

Organic Food Finland edustaa DO IT’a Suomessa

Oikeastaan otsikko ei ole mikään uutinen, sillä olemme tunteneet DO IT‘n porukkaa jostakin vuodesta 2001-2 lähtien ja myyneet heidän raaka-aineita Suomessa 2003 lähtien. Tähän asti myynti on kuitenkin kulkenut pääasiassa toiseen suuntaan, sillä olen onnistunut myymään heille luomutuotteita peräti kolmelta suomalaiselta yritykseltä: erään keskikokoisen myllyn luomukaurahiutaleet, Finnamylin luomuperunajauhon ja Norrgårdin luomuperunahiutaleen. Näiden liikeyhteyksien puitteissa olen vieraillut DO IT’ssa useita kertoja, tavannut heitä messuilla ja osallistunut heidän järjestämiin illallisiin. Sanalla sanoen suhde on pitkä ja kokemukset ovat hyviä.

DO IT:lla on 7000 neliön varasto ja lisäksi siilotiloja.

Nyt oikein paperille tehdyn ja allekirjoitetun edustussopimuksen tarkoituksena on vahvistaa DO IT’n asemaa Suomen kasvavalla luomumarkkinalla (itse asiassa sopimus kattaa myös Baltian maat). Kohderyhmiä on kolme: elintarviketeollisuus, suurkeittiösektori ja päivttäistavarakauppa.

DO IT’n valikoimiin kuulu hyvin kattava valikoima pääasiassa kuivia ja säilyviä luomuraaka-aineita, jotka ovat peräisin “kolmansista maista” mutta osittain myös Euroopasta. Raaka-aineet osiossa olen jo luetellut, mitä tuotteita DO IT’lla on valikoimissaan ja tarkemman tuotelistan voi tilata meiltä, joten en toista sitä tässä. Sen sijaan korostan tässä DO IT’n vahvuuksia luomuraaka-ainetoimittajana:

  • Kestävä suhde raaka-aineiden tuottajiin on luomuliiketoiminnassa aivan keskeistä. Monilla muilla liiketoiminta-alueilla “tavaraa” on, ja haasteet ovat myynnin ja markkinoinnin puolella. Luomuliiketoiminnassa haasteet ovat voimakkaasti raaka-aineiden hankinnan puolella. Jos luomumyynti näyttää olevan kasvussa – ninkuin Suomessa näyttää – kannattaa pitää huoli siitä, että raaka-aineita riittää myös kun myynti tuplaa tai triplaa. DO IT’lla on pitkäaikaiset ja vakiintuneet suhteet tavaratoimittajiinsa, jolloin se pystyy takaamaan asiakkailleen varman raaka-ainehuollon ja tuotteiden saatavuuden.

    Kuivatuotteita pakataan myös suurkeittiö ja vähittäiskokoihin.

  • DO IT’lla on asiakkainaan sekä Euroopan suurimpia luomualan toimijoita että pieniä valmistajia ja se tuntee molemmat kentät. DO IT’n hinnat ja toimituskyky on hyvä tarvittaessa täysin rekkakuormin taikonetin suoraan alkuperämaista, mutta joustavuutta ja mielenkiintoa riittää myös yksittäisten sekalavojen toimittamiseen pienillekin toimijoille. Suomessa, jossa on paljon luomutuotantoa aloittavia yrityksiä tällaiselle joustavuudelle on tarvetta.
  • Suorat toimitukset DO IT’n varastosta Hollannista mahdollistavat kustannustehokkaan toiminnan. Luomu on joka tapauksessa tavanomaista kalliimpaa, mutta suorilla toimituksilla ostajana säästät sekä suomalaisen maahantuojan katteet, että kustannukset tavaroiden pyörittämisestä suomalaisessa varastossa. Lisäksi millään suomalaisella maahantuojalla ei löydy läheskään DO IT’n valikoimaa. Tavaraliikenne Hollannista Suomeen on niin vilkasta, että tavara on suomalaisella asiakkaalla nopeasti.
  • Täytyy kehua hiukan itseäkin: pitkäaikainen ja laaja kokemus luomuelintarvikevalmistuksesta ja -kaupasta takaa, että kommunikointi on helppoa ja siihen saattaa sisältyä ilmaisia tiedonjyviä. Ja jos jotakin raaka-ainetta tai tuotetta ei löydy DO IT.lta, se löytyy muualta.
Suomalaisten luomutuotteiden raaka-aineet ovat jatkossakin toivottavasti valtaosin suomalaista alkuperää. Mutta kaikkea täällä ei voida ilmastonkaan takia tuottaa, joten tuonnin osuus kannattaa hoitaa luotettavan kumppanin kanssa ja kustannustehokkaasti. Ota yhteyttä!

DO IT:lla on vahva tiimi, joka tuntee luomun perinpohjin.