Viestintää

Luomuviestintää yritysten tarpeisiin

Kehittyäkseen luomumarkkinat tarvitsevat monipuolista ja tehokasta viestintää. Luomun vahvuuksista on osattava ja uskallettava kertoa näyttävästi. Mutta myös puutteisiin ja ongelmiin voidaan tarttua avoimella ja selkeällä viestinnällä. Osallistumme aktiivisesti luomumarkkinoiden viestinnän kehittämiseen.

* Luomujatkojalostus vauhtiin -hankkeen puitteissa toteutimme vuosina 2012 ja 2013 maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella

1) luomujatkojalostusoppaan uusimisen, oppaan voi ladata suomen- ja ruotsinkielisenä sivulta:

http://www.organic-finland.com/fi/viestintaa/julkaisut/

2) kansainvälistymisseminaarin pienille ja keskisuurille luomujatkojalostajille

3) teemaraportit Eläinten hyvinvointi luomussa ja Lisäaineet luomutuotteissa ovat myös ladattavissa.

http://www.organic-finland.com/fi/viestintaa/julkaisut/

4) lehtiartikkeleita ajankohtaisista luomujatkojalostukseen liittyvistä aiheista eri lehtiin

 

* Lataa ilmaiseksi luomuesitteitä ja- raportteja. Materiaalit on tuotettu Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa hankkeessa. Julkaisut

* Seuraamme aktiivisesti alan kansainvälistä viestintää ja välitämme viestiä eteenpäin kirjoittamalla lehtiin. Blogissamme pohdimme luomuun liityviä asioita syvällisemmin ja kerromme alan kuulumisia.  

* Annamme suomalaiselle luomulle kasvot ja kerromme luomun tarinaa.
Luomusalonki

* 2013 julkaisimme “Tarinoita suomalaisesta luomusta” -kirjan, jossa valokuvin ja tarinoin kerrotaan luomun tekijöistä ja juurista.

* Kuvagalleriaa luomuviestinnän tarpeisiin kokoamme osana Luomusalonkia. Galleriasta löydät aidot kuvat luomutuotannosta Suomessa ja vähän muuallakin. Osa kuvista on ilmaiseksi käytössä luomuviestintään.
Luomukuvagalleria

*  Katso myös päättyneet tiedotushankkeet ( lisätietoa tästä).

Ota yhteyttä!